Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Българското председателство на Съвета на ЕС

 

Община Ямбол изпълнява проект „Популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС в община Ямбол“.

Проектът бе одобрен в обявения от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

Основна цел на проекта е повишаване информираността на гражданите и гостите на община Ямбол за организацията и политиките на Европейския съюз, членството на България в Съюза, същността и ролята на ротационното председателство, приоритетите и програмата на Българското Председателство и постигнатите резултати от евроинтеграционния процес на територията на община Ямбол.

Специфичните цели са: привличане на обществен интерес, разясняване на възможностите, отговорностите и ползите от ротационното председателство; повишаване информираността и доверието на местната общност относно политиките на ЕС чрез отражението им на местно ниво; утвърждаване на положителния образ на Европейския съюз, евроинтеграционния процес и членството на България в Съюза.

Дейностите по проекта са насочени към жители и гости на града от различни възрастови групи, без оглед на тяхната полова, расова, етническа и религиозна принадлежност.

Основен акцент проектът поставя върху изграждането на положителен образ и доверие в ЕС у младите хора и израстването им като информирани, отговорни и пълноценни граждани на ЕС. Предвид на това, заложената основна дейност по проекта включва изработването и експонирането на тематична мобилна изложба. Тя се представя по специално утвърден график във всички основни и средни училища в града, както и във Факултета „Техника и технологии“ към Тракийски университет  - гр. Ст. Загора. На всички учебни заведения са предоставени информационни материали за българското председателство и в електронен вид за популяризирането им сред учениците и студентите. С цел достигане до максимално широка аудитория, е планирано представяне на изложбата още и в Културно-информационен център „Безистен“, други културни институти в града, в Областния информационен център, както и на редица публични места в града.

 

        

     

 

Подробна информация за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, в т.ч. новини, приоритети, преминали срещи, програма на председателството, включително съпътстващата културна програма, може да получите на:

- официалния сайт на Българското председателство: https://eu2018bg.bg/bg

- на сайта на Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018: http://bg-eupresidency.gov.bg/