Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Региони_в_растеж

 

 

 

 

 

 

 

Обява за Прием на заявления за кандидатстване за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в община Ямбол във връзка с процедура за актуализация на Инвестиционната програма на град Ямбол по Приоритетна ос 1:„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

 

 

Обява за заявления.

Указания за проекти за енергийна ефективност по ПО1.

Приложения към Указания за проекти за енергийна ефективност по ПО1 и образци.

Презентация за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.