Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » региони_в_растеж_фишове

 

 

 

 

 

 

 

Обява за Прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Ямбол по приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

 

Обява за прием на фишове.

Презентация за актуализиране на инвестиционната програма на град Ямбол.

Насоки за изготвяне на проектни предложения и проектни фишове.

Пакет приложения към Насоки за изготвяне на проектни предложения и проектни фишове.

Образец на фиш за проектна идея.