Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Документи » Заповеди

Заповеди

Заповед № ОС/05-00001 от 15.01.2018г.

Заповед № РД/02-00559 от 06.11.2017г.

Заповед № РД/02-00567 от 07.11.2017г. във връзка със сигнал за извършено нарушение по смисъла на чл.99 ал.1 от ЗГР.

Проект на заповед на кмета на Община Ямбол за определяне на границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2018 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо.

Заповед № РД/02-00425 от 17.08.2017г. за определяне на комисия за организирване на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Заповед № РД/02-00323 от 20.06.2017г.

Заповед № РД/02-00303 от 12.06.2017г.

Заповед № РД-07-1560-75/25.05.2017 на Областна Дирекция "Земеделие"- Ямбол за осигуряване на пожарна безопасност при настъпване на фаза "Восъчна зрялост" на житните култури.

Заповед за определяне на комисия за организирване на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Заповед за определяне на комисия за организирване на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти или части от тях.

Заповед № О-0077 от 31.01.2017 г.

Заповед № РД/02-00757 от 26.10.2016г.

Заповед № РД/02-00730 от 13.10.2016г.

Заповед № РД/02-00731 от 13.10.2016г.

Проект на заповед на кмета на Община Ямбол за определяне на границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо.

Заповед № РД/02-00488 от 30.06.2016г.

Заповед № ОС/01-00033 от 21.04.2016г.

Заповед № РД/02-00475 от 21.06.2016г.

Заповед № ОС/04-00030 от 27.05.2016г.

Заповед № ОС/04-00029 от 17.05.2016г.

Заповед № ОС/04-00028 от 17.05.2016г.

Заповед № РД/02-00391 от 13.05.2016г.

Заповед РД/002-00366 от 04.05.2016г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за избор на фирма за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали от бракувано имущество общинска собственост.

Заповед № РД/02-00365 от 04.05.2016г. във връзка със забрана за провеждането на изложби и пазари на ЕПЖ на територията на община Ямбол

Заповед № РД/02-00342от 28.04.2016г.

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед № РД/02-00249 от 24.03.2016г.

Заповед № РД/02-00242от 24.03.2016г.

Заповед № РД/02-00123 от 18.02.2016г.

Заповед № РД/02-00122 от 18.02.2016г.

Заповед № РД/02-00120 от 18.02.2016г.

Заповед № РД/02-001100 от 12.02.2016г.

Заповед № РД/02-00109 от 11.02.2016г. във връзка със сигнали за извършени нарушения.

Заповед № РД/02-00108 от 11.02.2016г. във връзка със сигнали за извършени нарушения.

Заповед № РД/02-00078 от 09.02.2016г. във връзка със сигнали за извършени нарушения.

Заповед № РД/02-00058 за организиране на базар за продажба на мартеници

Заповед № РД/02-00059 за провеждане на празничен базар "Кукерландия 2016"

Заповед РД/02-00955/14.12.2015 г. за организиране на Коледен и Новогодишен базар

Заповед №ОС/03-00008/19.10.2015г. във връзка с изземване на жилищен имот общинска собственост

Заповед РД/02-00826/13.10.2015г. във връзка с осигуряване на пожарната безопасност през есенно-зимния период на 2015/2016г.

Заповед РД/02-00824/13.10.2015г. във връзка с повишаване готовността на общината за действие при усложнени зимни условия

Заповед РД/02-00789/25.09.2015г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед РД/02-00785/24.09.2015 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинскa собственост - дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

Заповед РД/02-00790/25.09.2015 г. за публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти - земеделски земи.

Заповед РД/02-00742/07.09.2015 г.във връзка с промяна в движението на автобусни линии №16, №20, №18к и №25.

Заповед РД/02-00720/24.08.2015 г. във връзка с зачестилите пожари в земеделските територии

Заповед РД/02-00709/18.08.2015 г. за промяна в движение на автобусни линии №18к с №20. - Приложение.

Проект на заповед за определяне на втори етап на режим за платено кратковременно паркиране в "Синя зона"

Заповед РД/02-00693/10.08.2015 г. за определяне на комисия по ЗГР

Заповед РД/02-00694/10.08.2015 г. за определяне на комисия по ЗГР

Заповед РД/02-00690/06.08.2015 г.

Заповед РД/02-00689/06.08.2015 г.

Заповед РД/02-00675/31.07.2015г. относно промяна в движението на автобусни линии

Заповед № ОС/01-00093/31.07.2015г. за прекратяване на наемно правоотношение

Заповед № ОС/01-00088/03.07.2015г. за прекратяване на наемно правоотношение

Заповед РД/02-00542 относно местата за разполагане на контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Заповед РД/02-00543 относно местата за разполагане на контейнери за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Заповед РД/02-00609/12.06.2015г. за осигуряване на пожарната безопастност

Заповед РД-07-104/07.05.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" Ямбол

Заповед РД-07-33/08.05.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" Ямбол

Заповед РД/02-00584/27.05.2015г. за провеждане на публични търгове за продажба на недвижими имоти общинска собственост

Заповед РД/02-00580/26.05.2015г. за осигуряване на пожарната безопасност в община Ямбол през летния пожароопасен период на 2015г.

Заповед РД/02-00539 за определяне на разрешените за къпане места

Заповед РД/02-00537/05.05.2015г. за организиране Празничен базар "Пробуждане"

Заповед РД/07-02/17.04.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" Ямбол

Заповед РД/02-00478/15.04.2015г. за провеждане на публични търгове

Заповед РД/07-104/27.02.2015г на директора на ОДЗ-Ямбол, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 година за землището на гр.Ямбол

Заповед РД/02-00295/04.03.2015г

Заповед ОС/01-00023/04.03.2015г

Заповед РД/02-00702 от 19.11.2014г. - Приложение

Заповед ОС/01-00013/10.02.2015г

Заповед за провеждане на Маскараден фестивал "Кукерландия"-Ямбол 2015г. - Схема

Заповед ОС/01-00010/06.02.2015г

Заповед РД/02-00074/04.02.2015г

Заповед ОС/03-00003/30.01.2015г

Заповед ОС/03-00002/29.01.2015г.

Заповед ОС/03-00001/28.01.2015г.

Заповед за организиране базар за продажба на мартеници в гр.ЯмболСхеми

Заповед РД/02-00783 във връзка с конкурс за длъжността директор на Регионална библиотека "Г.С.Раковски" - Ямбол.

Заповед РД/02-00782 във връзка с конкурс за длъжността директор на "Музей на бойната слава".

Заповед за провеждане на Коледен и Новогодишен базар 2014 - Уведомление - Схеми

Заповед РД/02-00693 от 13.11.2014 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост, представляващи строителни материали - гранитни павета

Заповед РД/02-00655 от 24.10.2014 г. за осигуряване на пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на община Ямбол през есенно-зимния период на 2014/2015 г.

Заповед РД/02-00654 от 24.10.2014 г. за повишаване готовността на общината за действие при усложнени зимни условия

Заповед РД/02-00626 от 15.10.2014г. за определяне на границите на районите за сметосъбиране за 2015г.

Заповед РД/02-00550 относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед РД/02-00521 от 25.08.2014 относно временна организация на движението

Уведомление на проект на заповед, относно пространството пред сградата на община Ямбол

Заповед ОС/05-00002/30.07.2014 г. относно отчуждаване на поземлен имот

Заповед ТУ/04/00109/30.07.2014 г.

Заповед ТУ/04-00108/30.07.2014 г.

Заповед РД/02-00448 от 15.07.2014 г. относно забрана на нощна паша и провеждане изложби и пазари на едри и дребни преживни животни на територията на община Ямбол

Заповед ОС/01-00054 от 14.07.2014 г. относно прекратяване на наемно правоотношение

Заповед РД/02-00446 от 11.07.2014 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажбата на следните недвижими имоти

Заповед РД/02-00428 от 03.07.2014 г. относно провеждане на търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на нежилищни имоти или части от тях

Заповед ОС/04-00030 от 02.07.2014 г.

Заповед РД/02-00392 от 23.06.2014 г. за определяне басейна при комплекс "Вега" за разрешено за къпане място

Заповед РД/02-00382 от 11.06.2014 г. относно забраната за къпането в следните водни площи

Заповед ОС/04-00023 от 27.05.2014 г.

Заповед РД/02-00303 от 12.05.2014 относно пожарната безопасност през летния пожароопасен период на 2014г.

Заповед РД/02-00307 от 12.05.2014 г.

Заповед №РД/02-00073/2014 за организиране базар за продажба на мартеници

Заповед за провеждане на Коледен и Новогодишен базар

Заповед за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед за повишена готовност на общината за действие при усложнени зимни условия

Заповед за провеждане на на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти и части от тях

Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Заповед за определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2014г.

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност РД/02-00630

Уведомително писмо с изх. No. 2801-48876 за започване процедура за изземване на общинско жилище

Заповед за прекратяване на наемно правоотношение No. OC/01-00029

Проект на заповед на кмета на Община Ямбол за определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2015г