Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Наредба за ТД

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

На основание чл.4 и § 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност Наредбата за търговската дейност на територията на община Ямбол е ОТМЕНЕНА на V сесия на ОбС Ямбол от 17.03.2004г.