Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2016 г.

Покана за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол за 2016 г.

24.07.2017 г.; 577
Автор: Пресцентър

На 1 август 2017 г. (вторник), от 17.30 часа, в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2016 г. Поканата за обсъждането е отправена от председателя на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

В публичното обсъждане са поканени да участват жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

Пълният текст на поканата за публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2016 г. е качен на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg , в рубриката „Актуално“.

 

Файлове към новината

ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТ Б 16Г..pdf [54.7 KB]