Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Прочистване на стари дървета в Градския парк

Прочистване на стари дървета в Градския парк

07.02.2018 г.; 775
Автор: Пресцентър

Стартираха санитарно-възстановителните дейности в парцела западно от Спортна зала „Диана“ в Градския парк на Ямбол. Предвидено е да бъдат премахнати напълно изсъхналите дървета (гледичии и акации), болни и в пределна възраст широколистни с огромни хралупи тополи, видове от случаен произход без декоративна стойност като сливи и черен бъз. Дейностите включват още изваждане на пънове, прочистване на терена от падналата дървесна маса и подготовката му за залесяване.

След приключване на санитарната сеч на изсъхнали, болни и с изчерпан капацитет дървета на тяхно място ще бъдат залесени декоративни широколистни и иглолистни видове, които ще обновят и тази паркова територия.