Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Предстои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Ямбол за 2017 г.

Предстои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение бюджета на община Ямбол за 2017 г.

20.09.2018 г.; 393
Автор: Пресцентър

На 27 септември, четвъртък, в зала 107 на община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31 декември 2017 г. Началото е в 17.30 часа.

Обсъждането се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условия и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности. Председателят на Общински съвет – Ямбол д-р Данаил Ибришимов кани жителите на Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, също така представители на бюджетни звена и граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Файлове към новината

ПОКАНА ПУБЛ. ОБС. ОТЧ. Б17.pdf [56.8 KB]