Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Последни новини

Последни новини

5 330 услуги са извършени през юни в Центъра за административни услуги на Община Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

В Центъра за административни услуги на Община Ямбол за месец юни са извършени са общо 5 330 услуги. 1615 от тях са дело на Дирекция “Информационно обслужване и гражданско състояние”. […]

01.07.2005 г. 636 повече »

Община Ямбол обявява търгове за продажба на недвижими имоти

Автор: Румяна Стефанова

Община Ямбол обявява търгове с явно наддаване за продажба на четири недвижими имота – частна общинска собственост. Три от имотите се намират в к-с “Граф Игнатиев” и са с площ […]

01.07.2005 г. 646 повече »

Открита е процедура за изготвяне на информационен меморандум на "Инфрастроймонтаж" ЕООД Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров издаде заповед, с която се открива процедура чрез пряко договаряне за изготвянето на информационен меморандум на “Инфрастроймонтаж” ЕООД Ямбол. За изготвянето на документа ще […]

01.07.2005 г. 685 повече »

Община Ямбол ще администрира данъчните задължения и такса битови отпадъци на гражданите на Ямбол от 01.09.05 г.

Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров подписа споразумение с Данъчна администрация за възлагане на функции и правомощия по администрирането на данъчни задължения и такса битови отпадъци по Закона за местните […]

01.07.2005 г. 684 повече »

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров ще се срещне с изпълнителния директор на Автомобилна администрация за съдбата на "Диана бус"

Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров ще се срещне с Николай Точев, изпълнителен директор на Автомобилна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията. Основната тема на разговорите ще бъде съдбата […]

01.07.2005 г. 672 повече »

Община Ямбол продаде осем трафопоста на "Електроразпределение - Стара Загора " АД, клон Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров издаде заповед, с която нарежда да се извърши продажба на осем трафопоста– общинска собственост на “Електроразпределение- Стара Загора”, клон Ямбол. Това са трансформаторен пост […]

30.06.2005 г. 923 повече »

Проведени повторни търгове за земеделски земи под наем в Община Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

Три ниви са отдадени на проведените повторни търгове на свободни, неполивни общински земеделски ниви, мери и пасища. За срок от пет години са отдадени под наем две ниви в местността […]

30.06.2005 г. 904 повече »

Кметът Кирил Тодоров подписа договорите с изпълнителите на обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за Дом стари хора и Домашен социален патронаж в Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров подписа договорите с изпълнителите на обособените позиции от обществената поръчка “ Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на “Социални услуги […]

29.06.2005 г. 830 повече »

Договорът за озеленяване и поддържане на озеленени площи в град Ямбол вече е в сила

Автор: Румяна Стефанова

Договорът с изпълнителя на обществената поръчка “Озеленяване и поддържане на озеленени площи" «Комуналуниверс» е подписан и е в сила от 22.06.05 г. Дейностите, които са заложени в поръчката са озеленяване […]

29.06.2005 г. 831 повече »

На 13 юли ще се проведе конкурса за изпълнител на обществена поръчка " Доставка на хранителни продукти за ЦДГ в Ямбол"

Автор: Румяна Стефанова

До 12.00 часа на 12.07.05 г.се приемат офертите за участие в обявената от Община Ямбол обществена поръчка “ Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на ЦДГ […]

29.06.2005 г. 833 повече »