Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Последни новини

Последни новини

Изявени ямболски ученици ще получат днес своите награди по повод 24 май

Автор: Румяна Стефанова

На 16.05.05 г. от 17.00 часа ще се състои награждаването на ямболските ученици, по повод 24 май – деня на славянската писменост и българска просвета и култура. Награждаването ще се […]

16.05.2005 г. 1332 повече »

Утре ще бъдат отворени офертите за Ремонт на пътни и тротоарни настилки в Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

На 17.05.05 г. от 14.00 часа в зала 203 ще бъдат отворени офертите за участие в обществената поръчка “ Ремонт на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. Ямбол”. […]

16.05.2005 г. 1319 повече »

Нови места за обявления на Общински съвет и общинска администрация Ямбол

Автор: Румяна Стефанова

Със Заповед на кмета на са определени местата за информиране на гражданите относно решения и обяви на Общински съвет, заповеди, обявления и съобщения на общинската администрация, обявяване на конкурси за […]

16.05.2005 г. 1317 повече »

Кметът на Ямбол Кирил Тодоров и зам.кмета Румен Гърдев ще участват в среща, организирана от Министерството на финансите

Автор: Румяна Стефанова

На 19.05.05 г. Министерството на финансите организира семинар по Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” за ръководителите на областни и общински администрацииот “Югоизточен район за планиране”. От […]

16.05.2005 г. 1465 повече »

Президентът на Република България покани кмета Кирил Тодоров на прием

Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров получи покана от президента на Република България Георги Първанов за държавния прием по пов д Деня на българската просвета и култура и на славянската […]

16.05.2005 г. 1491 повече »

Благодарствено писмо до кмета Кирил Тодоров

Автор: Румяна Стефанова

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева изпрати писмо до кмета на Община Ямбол Кирил Тодоров, с което благодари за участието на ямболски формации в тържественото честване на 1 […]

16.05.2005 г. 1526 повече »

Кметът Кирил Тодоров ще проведе консултации за броя и съставите на СИК

Автор: Румяна Стефанова

На 17.05.05 г. от 10.00 часа в зала 203 на Община Ямбол ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции за определяне броя и съставите на СИК в […]

16.05.2005 г. 1237 повече »

Уведомителни писма и предизвестия изпрати Община Ямбол до некоректните си наематели

Автор: Румяна Стефанова

През месец април служителите на дирекция “Общинска собственост и икономически дейности”, сектор “Управление на имотите и вещите общинска собственост” са изготвили и изпратили 9 уведомителни писма до наематели длъжници на […]

11.05.2005 г. 1383 повече »

Започнаха 72 часовите проби на газова котелна инсталация в ЦДГ №16

Автор: Румяна Стефанова

Започнаха 72-часовите проби на обект “ Газификация котелна централа ЦДГ №16”. След приключване на проверката, комисията, в чийто състав влизат представители на Община Ямбол, директора на ЦДГ №16, управителя на […]

11.05.2005 г. 1369 повече »

Седем възпитателни дела разгледа Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица

Автор: Румяна Стефанова

Седем са възпитателните дела разгледани на последните заседания от двата тричленни състава на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Възпитателните дела са заведени срещу 12 […]

11.05.2005 г. 1445 повече »