Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Решения и протоколи - мандат 2015÷2019 г.

Решения и протоколи - мандат 2015÷2019 г.

Решения и протоколи от други мандати

Решения и протоколи от мандат 2015÷2019 г.

Сесия 29/31.01.2018г.: Протокол 29; Решение 29;

Сесия 28/29.12.2017г.: Решение 28; Протокол 28;

Сесия 27/08.12.2017г.: Протокол 27; Решение 27;

Сесия 26/23.11.2017г.: Решение 26; Протокол 26;

Сесия 25/15.11.2017г.: Решение 25; Протокол 25;

Сесия 24/27.10.2017г.: Протокол 24; Решение 24;

Сесия 23/28.09.2017г.: Протокол 23; Решение 23;

Сесия 22/31.07.2017г.: Решение 22; Протокол 22;

Сесия 21/30.06.2017г.: Решение 21; Протокол 21;

Сесия 20/26.05.2017г.: Протокол 20; Решение 20;

Сесия 19/13.04.2017г.: Решение 19; Протокол 19;

Сесия 18/27.03.2017г.: Решение 18; Протокол 18;

Сесия 17/15.03.2017г.: Решение 17; Протокол 17;

Сесия 16/30.01.2017г.: Протокол 16; Решение 16;

Сесия 15/29.12.2016г.: Протокол 15; Решение 15;

Сесия 14/29.11.2016г.: Решение 14; Протокол 14;

Сесия 13/28.10.2016г.: Решение 13; Протокол 13;

Сесия 12/28.09.2016г.: Протокол 12; Решение 12;

Сесия 11/20.07.2016г.: Протокол 11; Решение 11;

Сесия 10/30.06.2016г.: Решение 10; Протокол 10;

Сесия 9/17.05.2016г.: Решение 9; Протокол 9;

Сесия 8/25.04.2016г.: Протокол 8; Решение 8;

Сесия 7/31.03.2016г.: Решение 7; Протокол 7;

Сесия 6/18.03.2016г.: Решение 6; Протокол 6;

Сесия 5/29.02.2016г.: Протокол 5; Решение 5;

Сесия 4/28.01.2016г.: Решение 4; Протокол 4;

Сесия 3/21.12.2015г.: Решение 3; Протокол 3;

Сесия 2/27.11.2015г.: Решение 2; Протокол 2;

Сесия 1/06.11.2015г.: Решение 1; Протокол 1;