На първа сесия
проведена на 03.11.1999 г.


Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Полагане на клетва от общинските съветници на основание чл.32 ал.1 от ЗМСМА. Полагане на клетва от кмета на Община Ямбол на основание чл.38 ал.4 от ЗМСМА.

На основание чл.32 ал.1 от ЗМСМА положиха клетва общинсксите съветници:

1. Айдън Мурад Ахмед
2. Александър Костов Братанов
3. Александър Любомиров Петров
4. Атанас Пеев Карамарков
5. Борис Петков Чорбаджийски
6. Валерий Димитров Александров
7. Георги Атанасов Георгиев
8. Георги Димитров Бодуров
9. Георги Станчев Желев
10. Георги Христов Комитов
11. Димитър Иванов Димитров
12. Динко Георгиев Георгиев
13. Дончо Бинев Тенев
14. Емилия Димова Димова
15. Живко Донев Желязков
16. Иван Георгиев Свинаров
17. Илия Георгиев Илиев
18. Илия Тодоров Иванов
19. Ирина Станева Христова
20. Кольо Тончев Факирев
21. Любомир Петров Дивизиев
22. Миглена Стоянова Доненчева-Тодорова
23. Митко Филипов Филипов
24. Моньо Великов Тодоров
25. Николай Василев Парушев
26. Николай Димитров Николов
27. Николай Димитров Пенев
28. Панайот Георгиев Чакъров
29. Панайот Пейчев Попов
30. Пенчо Петров Пенев
31. Светлозар Георгиев Кривошиев
32. Стефан Стефанов Лазаров
33. Тенко Кънчев Тенев
34. Тодор Атанасов Михайлов
35. Христо Стоянов Христов
36. Янко Боянов Колев

На основание чл.38 ал.4 от ЗМСМА положи клетва и кмета на Община Ямбол инж.Николина Хаджигеоргиева.Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ВТОРА - Избор на Председател на Общински съвет на основание чл.21 ал.1 т.3 от ЗМСМА във зръзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gifПО ТОЧКА ТРЕТА - Избор на Временна комисия за изработване на проект за правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Общински съвет РЕШИ: Временната комисия за изработване на проект за правилник за работа на общинския съвет и постоянните комисии към него да се състои от 9 члена. Съставът му е следния:
Председател - Христо Христов
Членове - Тодор Михайлов, Илия Илиев, Миглена Доненчева, Георги Георгиев, Борис Чорбаджийски, Любомир Дивизиев, Ирина Христова, Митко Филипов.
Description: http://yambol.bg/img/hor_y.gif
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение за удостояване на народната певица Елена Граматикова със званието Почетен гражданин на Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: инж.Н.Хаджигеоргиева

Общински съвет РЕШИ: Удостоява народната певица Елена Граматикова със званието Почетен гражданин на Ямбол.