Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XXVI  заседание на ОбС /23.11.2017 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Кабиле" № 1, за нуждите на ТД на НАП - Бургас - офис Ямбол.

2. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

3. Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл.19 от ЗОД.

4. Предложение относно промяна в статута на общински имот от ПОС в ЧОС, кв. 153 б, ул. „Пирин“.

5. Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр.Ямбол.

6. Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП „Комунални дейности“, гр. Ямбол.

7. Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на допълващо застрояване - автомивка в общински ПИ, ул. "Крали Марко" 54.