Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Състав

Състав

Председател на Общински Съвет - Данаил Георгиев Ибришимов

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - МАНДАТ 2015-2019г.


 

1. Антоанета Славчева Антонова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
2. Ахмед Неджадов Мехмедов  Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
3. Димитрина Стойчева Стойчева    Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
4. Галин Славчев Костов        Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
5. Дичо Иванов Тодоров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
6. Данаил Георгиев Ибришимов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
7. Димитър Атанасов Стоянов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
8. Драгомир Иванов Димитров     Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
9. Елица Костова Главчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
10. Емилия Христова Кремъкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
11. Захари Николов Захариев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
12. Иван Йорданов Йорданов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
13. Денка Колева Петрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
14. Капка Георгиева Йоргова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
15. Катя Атанасова Георгиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
16. Кръстьо Панайотов Петров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
17. Мариета Стефанова Сивкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
18. Мария Георгиева Янева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
19. Милчо Начев Начев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
20. Ваклена Кънчева Колева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
21. Стефан Георгиев Стоянов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
22. Николай Костов Костадинов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
23. Павел Георгиев Додов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
24. Петко Колев Йорданов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
25. Петя Иванова Панайотова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
26. Пламен Стоянов Проданов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
27. Румен Данчев Банков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
28. Румяна Филипова Тропчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
29. Светослав Стойчев Стоев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
30. Стефан Огнянов Бакърджиев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
31. Стоян Йорданов Стоянов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
32. Татяна Петкова Петкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
33. Тодор Иванов Тодоров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
34. Теодора Димитрова Сулева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
35. Юсеин Мехмедов Юсеинов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
36. Явор Златков Брънков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   
37. Ясен Атанасов Киров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2