Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Състав

Състав

Председател на Общински Съвет - Данаил Георгиев Ибришимов

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ - МАНДАТ 2015-2019г.


 

1. Антоанета Славчева Антонова Декларация по чл.12, т.2
   
2. Ахмед Неджадов Мехмедов   Декларация по чл.12, т.2
   
3. Димитрина Стойчева Стойчева    Декларация по чл.12, т.2
   
4. Галин Славчев Костов         Декларация по чл.12, т.2
   
5. Георги Тодоров Славов  Декларация по чл.12, т.2
   
6. Данаил Георгиев Ибришимов Декларация по чл.12, т.2
   
7. Димитър Атанасов Стоянов Декларация по чл.12, т.2
   
8. Драгомир Иванов Димитров      Декларация по чл.12, т.2
   
9. Елица Костова Главчева  Декларация по чл.12, т.2
   
10. Емилия Христова Кремъкова  Декларация по чл.12, т.2
   
11. Захари Николов Захариев  Декларация по чл.12, т.2
   
12. Иван Йорданов Йорданов  Декларация по чл.12, т.2
   
13. Денка Колева Петрова  Декларация по чл.12, т.2
   
14. Капка Георгиева Йоргова Декларация по чл.12, т.2
   
15. Катя Атанасова Георгиева Декларация по чл.12, т.2
   
16. Кръстьо Панайотов Петров  Декларация по чл.12, т.2
   
17. Мариета Стефанова Сивкова Декларация по чл.12, т.2
   
18. Мария Георгиева Янева Декларация по чл.12, т.2
   
19. Милчо Начев Начев Декларация по чл.12, т.2
   
20. Ваклена Кънчева Колева Декларация по чл.12, т.2
   
21. Стефан Георгиев Стоянов Декларация по чл.12, т.2
   
22. Николай Костов Костадинов Декларация по чл.12, т.2
   
23. Павел Георгиев Додов Декларация по чл.12, т.2
   
24. Петко Колев Йорданов Декларация по чл.12, т.2
   
25. Петя Иванова Панайотова Декларация по чл.12, т.2
   
26. Пламен Стоянов Проданов Декларация по чл.12, т.2
   
27. Румен Данчев Банков Декларация по чл.12, т.2
   
28. Румяна Филипова Тропчева Декларация по чл.12, т.2
   
29. Светослав Стойчев Стоев Декларация по чл.12, т.2
   
30. Стефан Огнянов Бакърджиев Декларация по чл.12, т.2
   
31. Стоян Йорданов Стоянов Декларация по чл.12, т.2
   
32. Татяна Петкова Петкова Декларация по чл.12, т.2
   
33. Тодор Иванов Тодоров Декларация по чл.12, т.2
   
34. Теодора Димитрова Сулева Декларация по чл.12, т.2
   
35. Юсеин Хасан Ахмед Декларация по чл.12, т.2
   
36. Явор Златков Брънков Декларация по чл.12, т.2
   
37. Ясен Атанасов Киров Декларация по чл.12, т.2