Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Контакти » телефонен указател

  

СТАЯ

И М Е

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН

207

ДАНАИЛ ИБРИШИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС

681-207, 66 22 82

205

ГЕОРГИ СЛАВОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

681-204, 66 22 66

209

КРАСИМИРА ПЕТРОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

681-209

208

ИЛИАНА БИЦОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

681-208 

201

АНТОН КАБРАНСКИ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

681-201

СЕКТОР  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

221

СЕВДАЛИНА КРЪСТЕВА

НАЧАЛНИК СЕКТОР

681-221

225

ЙОНИТА ИВАНОВА

ГЛ. ЕКСПЕРТ ВР. С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

681-225

 

109

ОБЩ. СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ
      ДЕЖУРНИ

 

681-109

 

332

ПОЛИЦИЯ

 

681-332

 

427

ДОБРИНА КЛИСУРСКА

ГРАО

681-427, 662 238

426

АНТОАНЕТА ПАШЕВА

ГРАО

681-426