Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Основни дейности по проекта

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКА

 

 

Организация и управление на проекта.

Провеждане на 5 специализирани обучения.

Осигуряване на логистика.

Дейности за информация и публичност.