Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Проведени обучения

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 

 

Управление на промяната, времето и стреса - 3 дни

Основни производства по АПК (за неюристи) - 2 дни

Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност - 3 дни

Ефективното лидерство  - изграждане на лидерски умения - 3 дни

Комуникация с потребителите на външни услуги  - изграждане на доверие в публичните институции - 3 дни