Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Планирани резултати и добавена стойност

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

 

 • Сформиран  екип, постигнати цели, индикатори и резултати
 • Проведени 5 специализирани обучения за развитие на служителите за повишаване ефективността и мотивацията на административния персонал;
 • Логистично обезпечен проект;
 • Осигурени материали за обучаемите;
 • Информирана общественост за работата по изпълнението на проекта.
 • По-успешно управление, ориентирано към очакваните резултати;
 • По-добро и ефикасно административно обслужване;
 • Оптимизиране и висока ефективност на публичните разходи, свързани с предоставяните от администрацията услуги;
 • По-ефективна комуникация със служителите;
 • Подобряване на административния капацитет и постигане на висока мотивация, както на управленския екип, така и на експертите и специалистите в общинската администрация;
 • Качествено увеличена прозрачност и откритост на дейността на организацията.