Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обща цел на проекта

 

 

 

 

 

 

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

 

Осигуряване на по-ефективно функциониране на община Ямбол чрез провеждане на серия от обучения за повишаване ключовите компетентности и развитието на административния персонал, подобряване квалификацията и ръководните им умения за по-пълноценно осъществяване на техните задължения и правомощия.