Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обща информация

 

 

 

 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

  • Оперативна програма “Административен капацитет”
  • Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”
  • Обща стойност на проекта: 89 024.11 лева. Безвъзмездна помощ - 100 %
  • Период за изпълнение: 12 месеца