Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Дейности по отбраната и сигурността

Дейности по отбраната и сигурността

 

Заповед РД/02-00106 от 26.02.2018г. рязкото влошаване на метеорологичните условия, изразяващо се в снеговалеж със силен вятър и очакваните критично ниски температури.

Правила за безопасно поведение при заплаха от терористичен акт или при извършването му.

Правила за безопасно поведение при земетресение.

Правила за безопасно поведение при тежки зимни условия – снежни бури, заледявания, обледяване и измръзване.

Правила за безопасно поведение при пожари и горещини.

Правила за безопасно поведение при наводнение.

Заповед РД/02-00529 във връзка с подготовката на община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2017- 2018 г.

Заповед РД/02-00530 във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на община Ямбол и безаварийната работа на компютърните конфигурации и елементите на информационната система през есенно - зимния сезон 2017 - 2018 г.

Заповед РД/02-00528 относно осигуряване пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на община Ямбол през есенно - зимния сезон 2017 - 2018 г.