Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Сектор Финансов контрол


Сектор Финансов контрол


Секторът осъществява предварителен контрол относно действията на общинската администрация при разходването на бюджетните кредити. 

За контакти със сектора:


Адрес за кореспонденция:
Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник сектор "Финансов контрол": Севдалина Пеева
тел. 046/681417, етаж 4, стая 417


Финансов контрол: 
Инспектор: Милка Димитрова - тел. 046/681416, ет.4, стая 416
Младши експерт: Петър Тодоров - тел. 046/681416, ет.4, стая 416