Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » izbori_2017

 

Избори за Народно събрание 2017

26 март 2017 г.

 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в МБАЛ "Св.Пантелеймон" и "Арест - Ямбол"

Заповед за образуване на избирателна секция в МБАЛ "Св.Пантелеймон"

Заповед за образуване на избирателна секция на територията на "Арест-Ямбол"

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017г. (чл.39, ал.1 от ИК) за гр. Ямбол

Обучение на секционни избирателни комисии.

Заявления за вписване или заличаване на избиратели в избирателните списъци, отстраняване на непълноти и грешки - образец на формуляр, срок и място за подаване.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставa на подвижна СИК и определяне съставите на СИК в лечебните заведения и в местата за лишаване от свобода и за задържане

Образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

21.02.2017г. 15:45 - Промяна на адреса на избирателна секция № 17 в град Ямбол.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.

 Информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите.

Избирателен списък (за публикуване) за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. ( по  чл. 42,  ал. 1 от Изборния кодекс )

Граница, адрес и № на избирателните секции за избори 2017 г.

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци по секции.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК