Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 160 намерени

затворена Предстои обявяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка

00339-2017-0004/2017-04-20 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в […]

отворена Открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по три обособени позиции

00339-2017-0003/2017-04-10 Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол - […]

отворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: „Доставка на растителност, цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“ по три обособени позиции.

9062645/2017-03-24 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначалния срок за подаване на оферти, във връзка с информацията с ID 9062645/24.03.2017г. […]

отворена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие

9062404/2017-03-16 Предметът на настоящата процедура е: „Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол“, във […]

затворена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление в община Ямбол”.

9062344/2017-03-15 Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление […]

отворена „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

00339-2017-0001/2017-03-08 Обявлението за настоящата обществена поръчка е публикувано в Официален вестник на ЕС на 11.03.2017 г., поради което Възложителят следва да […]
« 1 2 3 4 5 ... 16 »