Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 209 намерени

отворена Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол и на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол

00339-2018-0006 /2018-11-09 Процедура на публично състезание по ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) […]

възложена Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции

9080973/2018-09-19 Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община […]

отворена Процедура на пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

865582/2018-08-31 „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”, по четиринадесет обособени позиции: Обособена позиция […]

затворена Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Комунални и обредни дейности”

9079303/2018-08-06 Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна […]
« 1 2 3 4 5 ... 21 »