Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 171 - 180 от 222 намерени

възложена „Извършване на неуниверсални /куриерски/ пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП“

9028995/2014-05-08 Протокол от 23.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти. Извършване на […]

възложена “Изграждане на открити площадки за игра на територията на Община Ямбол”

9028788/2014-04-29 Протокол от 31.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти Изпълнението на […]

изпълнен Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект

00339-2014-0010/2014-04-23 "Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле”", във връзка с проект „Подобряване […]

възложена „Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:

00339-2014-0009/2014-04-23 Предмета на услугата е „Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:"Безистен - Културно-информационен център",с местоположение: гр.Ямбол, […]

затворена Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране

00339-2014-0008/2014-03-27 На 17.06.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Отваряне на ценови оферти" с информация за дата, час и място […]

прекратена Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект

00339-2014-0007/2014-03-18 Настоящата процедура на договаряне без обявление е с предмет "Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и […]

затворена „ДОСТАВКА НА ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ И ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ”

9026261/2014-02-26 Обществената поръчка се провежда за доставка на офис консумативи за нуждите на Община Ямбол и дейностите към Община Ямбол- СУ […]

изпълнен „Упражняване на строителен надзор върху строително – монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол ” на следните обекти: 1. ПГ „В. Левски” и МГ „А. Радев”, 2. ГПЧЕ „В. Кара

00339-2014-0006/2014-02-11 На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията […]

изпълнен Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол

00339-2014-0005/2014-02-05 !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ !!! Във връзка с участието Ви в […]
« 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »