Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 181 - 190 от 236 намерени

изпълнен СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЯМБОЛ

00339-2014-0012/2014-05-27 Kъм настоящата процедура е прикачен файл "Отваряне на оферти" /26.06.2014 г./.На 17.06.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Разяснение […]

затворена „Получаване правото на ползване на интегрирана информационна система /ИИС/ за административно обслужване на гражданите и бизнеса в Община Ямбол”

9029197/2014-05-12 В рамките на настоящата обществена поръчка, предмет на която е получаване правото на ползване на Инттегрирана информационна система /ИИС/ за […]

прекратена Предоставяне на на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа

9029059/2014-05-09 "Предоставяне на на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол, ОП „Комунални и […]

изпълнен „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ - В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”.

9029058/2014-05-09 Протокол от заседанията на длъжностните лица е поместен в раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Документацията по настоящата процедура беше […]

възложена „Извършване на неуниверсални /куриерски/ пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП“

9028995/2014-05-08 Протокол от 23.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти. Извършване на […]

възложена “Изграждане на открити площадки за игра на територията на Община Ямбол”

9028788/2014-04-29 Протокол от 31.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти Изпълнението на […]

изпълнен Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект

00339-2014-0010/2014-04-23 "Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле”", във връзка с проект „Подобряване […]

възложена „Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:

00339-2014-0009/2014-04-23 Предмета на услугата е „Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:"Безистен - Културно-информационен център",с местоположение: гр.Ямбол, […]

затворена Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране

00339-2014-0008/2014-03-27 На 17.06.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Отваряне на ценови оферти" с информация за дата, час и място […]
« 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »