Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 11 - 20 от 168 намерени

затворена Открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по три обособени позиции

00339-2017-0003/2017-04-10 Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол - […]

възложена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: „Доставка на растителност, цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“ по три обособени позиции.

9062645/2017-03-24 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначалния срок за подаване на оферти, във връзка с информацията с ID 9062645/24.03.2017г. […]

затворена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие

9062404/2017-03-16 Предметът на настоящата процедура е: „Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол“, във […]

възложена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление в община Ямбол”.

9062344/2017-03-15 Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление […]

затворена „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

00339-2017-0001/2017-03-08 Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработят работни проекти, да се изпълнят необходимите строително-монтажни работи и да […]

прекратена „Упражняване на строителен надзор на ЛОТ № 2 „Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2016-0017/2016-12-23 Изпълнението на общественатa поръчка включва:1. Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционни проекти, на […]

затворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява относно предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор

9060204/2016-12-21 Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта […]
« 1 2 3 4 5 6 ... 17 »