Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 11 - 20 от 209 намерени

възложена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Ямбол, дейностите към нея и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

9075943/2018-05-11 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]

отворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея

9075710/2018-05-04 Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и […]

прекратена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея“

9075251/2018-04-24 Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за […]

възложена Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и рекултивирано депо – Ямбол

2018-00339-0003/2018-02-14 Предметът на настоящата обществена поръчка е изпомпване на промишлени води от ретензионния басейн на територията на площадката на Регионалното депо […]
« 1 2 3 4 5 6 ... 21 »