Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 211 - 220 от 238 намерени

затворена Доставка на компютърна техника и метални архивни шкафова за нуждите на Община Ямбол

9023924/2013-12-13 Предметът включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2 – Доставка на метални архивни […]

затворена „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

9023721/2013-12-10 Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически […]

изпълнен Публична покана с предмет "Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34 "

9023350/2013-12-04 Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на […]

възложена „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.

9023353/2013-12-04 Към настоящата процедура е прикачен файл "Протокол от публична покана за ремонт на улично осветление". Целта на поръчката е извършването […]

изпълнен Публична покана с предмет “Изготвяне на рекламно информационни материали по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ”

9023169 /2013-12-02 Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а […]

затворена „Предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Ямбол, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”- гр.

9023062/2013-11-29 Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” чрез внедряване на Информационна /автоматизирана/ система […]

прекратена „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

9023063/2013-11-29 Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически […]
« 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 »