Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 21 - 30 от 209 намерени

прекратена „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

9070919/2017-11-29 На основание чл. 193 от ЗОП на 18.12.2017 г. e публикуванo СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обществената поръчка. ================================================================================================================= На основание […]

затворена „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2017-0010/2017-11-10 Временен референтен номер на обявлението в официалния вестник на Европейския съюз 17-478309-001. Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършването на […]

затворена „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2017-0009/2017-11-06 Временен референтен номер на обявлението в Европейския вестник - 17-466573-001. Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор […]
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 »