Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 21 - 30 от 167 намерени

възложена ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:ИЗПОМПВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА ОТПАДНИ ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНО И РЕКУЛТИВИРАНО ДЕПО - ЯМБОЛ, ПРИ АВАРИЙНА ЗАЯВКА ОТ ОПЕРАТОРА НА ДЕПОТО

9059396/2016-12-02 На 15.12.2016 г. е публикуван Протокола от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ================================================================================================================= Предвид […]

затворена Доставка, инсталация и интеграция на решение за изграждане на виртуализационен клъстър и миграция върху неговите ресурси на съществуващите приложни сървъри на Община Ямбол по реда на гл.26 от ЗОП

9057967/2016-10-28 На 11.11.2016 г. е публикуван Протокола от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ================================================================================================================= СЪОБЩЕНИЕ: […]

възложена Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на професионално кухненско оборудване на социалната услуга Дом за стари хора и Домашен социален патронаж

9056392/2016-09-10 На 28.09.2016 г. е публикуван Протокола от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. =================================================================================================================== Доставка, […]

възложена Осигуряване на специализиран превоз, превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции

9056143/2016-09-02 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]

възложена „Доставка на цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“

9053109/2016-04-28 Доставка на цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 »