Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 21 - 30 от 238 намерени

възложена „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”

00339-2019-0004/2019-02-26 Главна цел при изпълнението на настоящата обществена поръчка е повишаване на качеството на живот и създаване на условия и възможности […]

затворена Открита процедура с предмет ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ

00339-2019-0003/2019-02-21 ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ Предвижда се изпълнение на следните услуги:1. Създаване […]

възложена „Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол и

9085201/2019-01-28 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]

затворена Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен, включително зрителната зала на общината, ОИЦ, Безистен и Военно окръжие

00339-2019-0001/2019-01-18 !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Уважаеми дами и господа, с Решение № РД/02-00066/25.01.2019 г. на Възложителя за одобряване на […]

затворена „Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

9084589 /2019-01-02 „Изработване и доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Сектор Превенция и опазване […]

възложена Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол и на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол

00339-2018-0006 /2018-11-09 Процедура на публично състезание по ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) […]
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 24 »