Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 31 - 40 от 238 намерени

възложена Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции

9080973/2018-09-19 Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община […]

затворена Процедура на пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

865582/2018-08-31 „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”, по четиринадесет обособени позиции: Обособена позиция […]

изпълнен Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна машина за нуждите на ОП „Комунални и обредни дейности”

9079303/2018-08-06 Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на пътно-маркировъчна […]

възложена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Ямбол, дейностите към нея и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

9075943/2018-05-11 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 »