Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 31 - 40 от 167 намерени

възложена Обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Зимно поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни зони на територията на Община Ямбол”

00339-2016-0014/2016-04-14 „Зимно поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни зони на територията на Община Ямбол” Изпълнението […]

възложена „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на община Ямбол”

00339-2016-0007/2016-04-14 Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на […]

възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНАТА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

00339-2016-0011/2016-04-14 На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП на 04.07.2016 г. е публикувано Съобщение за отваряне на ценови оферти. ОБЩЕСТВЕН […]

възложена Публична покана с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електроуреди за нуждите на детски заведения на територията на Община Ямбол по обособени позиции“

9052761/2016-04-13 На основание чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки на 05.05.2016 г. е публикувано писмено разяснение по условията […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 »