Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 157 намерени

възложена Публична покана по ЗОП с предмет:„Доставка чрез закупуване на технически средства за поставяне на пътна сигнализация за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране” и Общинско предприятие ОП „Комунални и обредни дейности” към Община Ямбол, гр. Ямбол ”

9050585/2016-02-19 Разяснениe 1 по настоящата публична покана e публикуванo като прикачен файл в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================ Публична покана […]

възложена Публична покана по ЗОП с предмет „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”

9050123 /2016-02-04 Публична покана по ЗОП с предмет „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.Обект на публичната покана е […]

изпълнен Публична покана по реда на Глава осма с предмет „Доставка чрез покупка на автомобили – нови и втора употреба, за нуждите на общинска администрация – гр. Ямбол и две общински предприятия по обособени позиции”

9048728/2015-12-08 „Доставка чрез покупка на автомобили – нови и втора употреба, за нуждите на общинска администрация – гр. Ямбол и две […]

затворена Договаряне без обявление за Предоставяне на услуги по експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.

00339-2015-0016/2015-11-17 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по експлоатация, мониторинг и поддръжка […]

изпълнен Публична покана по ЗОП с предмет „Зимно поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни зони на територията на Община Ямбол”

9046977/2015-10-21 Договорът с избрания изпълнител и приложенията към него са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка" […]

затворена Доставка на оборудване за нуждите на регионално депо за отпадъци, регион Ямбол

00339-2015-0015/2015-09-09 Доставката включва: компактор, булдозер, автомивка, каломаслоуловител, електронивомер, секундомер, мех. пробовземач, мех. уред за измерване на темп. електропроводимост, редокс потенциал кондензиометър, […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 »