Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 238 намерени

отворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея

9075710/2018-05-04 Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и […]

прекратена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея“

9075251/2018-04-24 Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за […]

възложена Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и рекултивирано депо – Ямбол

2018-00339-0003/2018-02-14 Предметът на настоящата обществена поръчка е изпомпване на промишлени води от ретензионния басейн на територията на площадката на Регионалното депо […]

изпълнен Покана до определени лица с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на строителни дейности за обект:

2801-02497/2018-02-07 Покана до определени лица с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 »