Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 160 намерени

възложена „Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол”

00339-2016-0001/2016-03-02 Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на дейности по почистване, поддържане на чистотата и озеленените […]

възложена „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“

9050800/2016-02-25 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не […]

възложена Публична покана по ЗОП с предмет:„Доставка чрез закупуване на технически средства за поставяне на пътна сигнализация за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране” и Общинско предприятие ОП „Комунални и обредни дейности” към Община Ямбол, гр. Ямбол ”

9050585/2016-02-19 Разяснениe 1 по настоящата публична покана e публикуванo като прикачен файл в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================ Публична покана […]

възложена Публична покана по ЗОП с предмет „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”

9050123 /2016-02-04 Публична покана по ЗОП с предмет „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.Обект на публичната покана е […]

изпълнен Публична покана по реда на Глава осма с предмет „Доставка чрез покупка на автомобили – нови и втора употреба, за нуждите на общинска администрация – гр. Ямбол и две общински предприятия по обособени позиции”

9048728/2015-12-08 „Доставка чрез покупка на автомобили – нови и втора употреба, за нуждите на общинска администрация – гр. Ямбол и две […]

затворена Договаряне без обявление за Предоставяне на услуги по експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа.

00339-2015-0016/2015-11-17 Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по експлоатация, мониторинг и поддръжка […]

изпълнен Публична покана по ЗОП с предмет „Зимно поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни зони на територията на Община Ямбол”

9046977/2015-10-21 Договорът с избрания изпълнител и приложенията към него са публикувани в Профила на купувача, в Раздел "Файлове към обществената поръчка" […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 »