Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 182 намерени

възложена Осигуряване на специализиран превоз, превоз с таксиметров автомобил на деца и ученици за учебната 2016/2017 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции

9056143/2016-09-02 СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]

възложена „Доставка на цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“

9053109/2016-04-28 Доставка на цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“

възложена Обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Зимно поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни зони на територията на Община Ямбол”

00339-2016-0014/2016-04-14 „Зимно поддържане на уличната и общинската пътна мрежа, тротоарни настилки, тротоарни площи, пешеходни зони на територията на Община Ямбол” Изпълнението […]

възложена „Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на община Ямбол”

00339-2016-0007/2016-04-14 Изграждане, основен ремонт, реконструкция и свързаното с тях проектиране на външно изкуствено осветление на улици и площади на територията на […]

възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ОБЩЕСТВЕН ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНАТА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

00339-2016-0011/2016-04-14 На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП на 04.07.2016 г. е публикувано Съобщение за отваряне на ценови оферти. ОБЩЕСТВЕН […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 »