Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

възложена 9059498/2016-12-05 Публикувал: Свилен Раднев
„Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2” Количеството (обемът) на поръчката е описан в Техническите спецификации, част от настоящата документация - Приложение Образец 14. При изготвяне на документацията и предложението за изпълнение на поръчката участниците следва да се съобразят с изискванията, поставени в Техническите спецификации. Първоначалната нужда на ОП „Комунални и обредни дейности” от доставка на посочените в предмета на поръчката предпазни ограждения и/или елементите им е за участъци от уличната пътна мрежа на община Ямбол с обща дължина от 810 линейни метра (л.м.), като определения за изпълнител участник при сключване на договора следва да разполага минимум с толкова технически средства, които да покрият този участък.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 05.12.2016
 

Указания .pdf

PDF файл; 186 KB
Дата на публикуване: 05.12.2016
 

Образци (25).zip

ZIP файл; 59.7 KB
Дата на публикуване: 05.12.2016
 
Дата на публикуване: 05.12.2016
 
Дата на публикуване: 05.12.2016
 
Дата на публикуване: 14.12.2016г.
 

Договор (8).pdf

PDF файл; 4.60 MB
Дата на публикуване: 16.12.2016г.

Връзки към сайта на АОП