Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на сторително-монтажни работи във връзка с извършване на основен ремонт на покрив на търговска сграда на общински пазар „Каргон“, гр. Ямбол“

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на сторително-монтажни работи във връзка с извършване на основен ремонт на покрив на търговска сграда на общински пазар „Каргон“, гр. Ямбол“

прекратена 9059664 /2016-12-08 Публикувал: Свилен Раднев
Предмет на обществената поръчка: „Изпълнение на сторително-монтажни работи във връзка с извършване на основен ремонт на покрив на търговска сграда на общински пазар „Каргон“, гр. Ямбол“ Сградата, предмет на заданието, се намира на територията на Общински пазар „Каргон”.Тя е с идентификационен номер 87374.550.10.9 по Кадастралната карта на гр.Ямбол и застроена площ ≈750 м2 .Използва се като търговска сграда за продажба на дрехи, обувки и стоки за дома.Покривът е решен с термопанели, покрити с ЛТ ламарина. В момента състоянието на сградата е следното:покривката от ЛТ ламарина и олуците по покрива са напълно компрометирани, термопанелите са напукани.Това води до много сериозни течове вътре в сградата по време на дъжд и сняг. Настоящото техническо задание е изготвено с цел изпълнението на основен ремонт покрив на търговската сграда на общински пазар „Каргон”, след който помещенията ще могат да се използват по предназначение като не се увреждат от влагата стоките, намиращи се в тях. Ремонтът включва следните основни дейности: 1.Демонтаж на ЛТ-ламарина, олуци и столици покривна конструкция. 2.Доставка и монтаж на нови столици и термопанели 40мм. 3.Изпълнение на мазилка по комин. 4.Изпълнение на ламаринена обшивка по борд и по „шапка” борд. 5. Изпълнение на антикорозионна защита на металната конструкция 6. ремонт на олуци 7. доставка и монтаж на било за термопанели 8.изхвърляне и натоварване на отпадъци

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 08.12.2016
 

Указания (7).pdf

PDF файл; 201 KB
Дата на публикуване: 08.12.2016
 

Образци №15,16,17.zip

ZIP файл; 44.6 KB
Дата на публикуване: 08.12.2016
 
Дата на публикуване: 22.02.2017 г.

Връзки към сайта на АОП