Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол”

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол”

възложена 9060384/2016-12-30 Публикувал: Свилен Раднев
Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Комплексно почистване на сградата на Община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34, комплексно почистване на сградата на „Безистен” - Културно – информационен център”, с местонахождение гр. Ямбол, идентификатор 87374.537.83.3 УПИ I, кв. 58 по КККР на гр. Ямбол”

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 30.12.2016
 

Указания (8).pdf

PDF файл; 196 KB
Дата на публикуване: 30.12.2016
 

Образци (27).zip

ZIP файл; 57.7 KB
Дата на публикуване: 30.12.2016
 
Дата на публикуване: 30.12.2016
 
Дата на публикуване: 30.12.2016
 
Дата на публикуване: 04.01.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.01.2017
 
Дата на публикуване: 01.02.2017

Връзки към сайта на АОП