Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на сграда с административен адрес гр.Ямбол, ул.“Преслав“ № 28”, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол“]

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на сграда с административен адрес гр.Ямбол, ул.“Преслав“ № 28”, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол“]

възложена 9061897/2017-02-28 Публикувал: Свилен Раднев
Предметът на настоящата процедура е: „Изпълнение на строително монтажни работи на сграда с административен адрес гр.Ямбол, ул.“Преслав“ № 28”, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол“. Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са детайлно описани в образец № 17 „Техническа спецификация”

Файлове към обществената поръчка

 

Указания (9).pdf

PDF файл; 255 KB
Дата на публикуване: 28.02.2017
 

образци (28).zip

ZIP файл; 93.4 KB
Дата на публикуване: 28.02.2017
 
Дата на публикуване: 28.02.2017
 
Дата на публикуване: 28.02.2017
 

КСС Приложение 1.xlsx

XLSX файл; 19.7 KB
Дата на публикуване: 28.02.2017
 
Дата на публикуване: 28.02.2017
 

Разяснение № 1 (2).pdf

PDF файл; 1.20 MB
Дата на публикуване: 09.03.2017
 
Дата на публикуване: 19.07.2017
 
Дата на публикуване: 25.08.2017

Връзки към сайта на АОП