Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

„Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

затворена 00339-2017-0001/2017-03-08 Публикувал: Мария Караиванова
Обявлението за настоящата обществена поръчка е публикувано в Официален вестник на ЕС на 11.03.2017 г., поради което Възложителят следва да осигури пълен достъп до документацията за участие в процедурата с горепосочения предмет на 11.03.2017 г.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение № 3.pdf

PDF файл; 13.0 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение № 4.pdf

PDF файл; 10.6 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 1 - част 1

PDF файл; 4.27 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 1 - част 3

PDF файл; 26.4 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 2 - част 1

PDF файл; 4.33 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 2 - част 2

PDF файл; 6.60 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 2 - част 3

PDF файл; 30.5 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Обследване ЕЕ.pdf

PDF файл; 14.3 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Резюме ЕЕ.pdf

PDF файл; 4.67 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Сертификати ЕЕ.pdf

PDF файл; 1.23 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Котел 526510.pdf

PDF файл; 968 KB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Котел 625360.pdf

PDF файл; 971 KB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Резюме ЕЕ Училище.pdf

PDF файл; 4.02 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Разяснение

PDF файл; 953 KB
Дата на публикуване: 23.03.2017 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 362 KB
Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 98.7 KB
Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
 

Протокол № 3

PDF файл; 294 KB
Дата на публикуване: 12.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 23.05.2017 г.

Връзки към сайта на АОП