Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвени инвестиционни проекти и надзор по време на строителството за обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол; Обособена позиция № 2: Професионална гимназия по земеделие

„Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвени инвестиционни проекти и надзор по време на строителството за обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол; Обособена позиция № 2: Професионална гимназия по земеделие

отворена 00339-2017-0002/2017-03-13 Публикувал: Мария Караиванова
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване строителен надзор на строежи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол - Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол и Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол”. Изпълнителят на всяка обособена позиция, в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ, следва да оцени съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и да упражни строителен надзор при обновяване и модернизиране на съответния строеж – предмет на обособената позиция, включен в обхвата на поръчката: -Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 72 – Обособена позиция № 1; -Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Милин камък” № 6 – Обособена позиция № 2. На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП във връзка с чл.32 ал.1 т.1 от ЗОП всички документи за настоящата поръчка са публикувани на 16.03.2017 г., като достъпът до решението и обявлението е осигурен на 16.03.2017 г. /дата на публикуване в РОП/, а до документацията за участие на 18.03.2017 г. /дата на публикуване в ЕС/.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 

Приложение № 4

PDF файл; 669 KB
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 

Обялвение

PDF файл; 13.0 MB
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 

РД02-00138.pdf

PDF файл; 2.35 MB
 

Решение

PDF файл; 2.35 MB
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.

Връзки към сайта на АОП