Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвени инвестиционни проекти и надзор по време на строителството за обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол; Обособена позиция № 2: Професионална гимназия по земеделие

„Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвени инвестиционни проекти и надзор по време на строителството за обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол; Обособена позиция № 2: Професионална гимназия по земеделие

възложена 00339-2017-0002/2017-03-13 Публикувал: Мария Караиванова
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване строителен надзор на строежи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол - Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол и Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол”. Изпълнителят на всяка обособена позиция, в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ, следва да оцени съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и да упражни строителен надзор при обновяване и модернизиране на съответния строеж – предмет на обособената позиция, включен в обхвата на поръчката: -Средно училище „Климент Охридски” – гр. Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 72 – Обособена позиция № 1; -Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Милин камък” № 6 – Обособена позиция № 2. На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП във връзка с чл.32 ал.1 т.1 от ЗОП всички документи за настоящата поръчка са публикувани на 16.03.2017 г., като достъпът до решението и обявлението е осигурен на 16.03.2017 г. /дата на публикуване в РОП/, а до документацията за участие на 18.03.2017 г. /дата на публикуване в ЕС/.На 29.08.2017 г. е изпратено обявление за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 1 , с временен референтен номер 20170829-005218 (17-359808-001) в Официалния вестник на Европейския съюз. На 30.08.2017 г. обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 1 и 2, е публикувано в Регистъра на обществените пръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към настоящата поръчка са публикувани договорите за обществена поръчка за обособена позиция 1 и 2 и Oбявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка за тези позиции.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 

Приложение № 4

PDF файл; 669 KB
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 

Обялвение

PDF файл; 13.0 MB
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 

РД02-00138.pdf

PDF файл; 2.35 MB
 

Решение

PDF файл; 2.35 MB
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 123 KB
Дата на публикуване: 09.06.2017
 

Протокол № 2

PDF файл; 324 KB
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.
 

Протокол № 3

PDF файл; 277 KB
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 28.06.2017 г.
 

Протокол № 4

DOC файл; 135 KB
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 

Протокол № 5

DOC файл; 152 KB
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 

Протокол № 8

DOC файл; 86.5 KB
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 

Протокол № 10

DOC файл; 178 KB
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 

Доклад за ОП № 1

PDF файл; 482 KB
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 

Решение за ОП № 1

PDF файл; 288 KB
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 

Протокол 6

DOC файл; 98.5 KB
Дата на публикуване: 12.07.2017 г.
 

Протокол № 7

DOC файл; 93.0 KB
Дата на публикуване: 12.07.2017 г.
 

Протокол № 9

DOC файл; 83.5 KB
Дата на публикуване: 12.07.2017 г.
 

Доклад за ОП № 2

DOCX файл; 43.9 KB
Дата на публикуване: 12.07.2017 г.
 

Решение за ОП № 2

DOC файл; 198 KB
Дата на публикуване: 12.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
Описание: документът съдържа заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
Описание: документът съдържа заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции

Връзки към сайта на АОП