Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: „Доставка на растителност, цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“ по три обособени позиции.

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: „Доставка на растителност, цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“ по три обособени позиции.

възложена 9062645/2017-03-24 Публикувал: Стефка Христозова
СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначалния срок за подаване на оферти, във връзка с информацията с ID 9062645/24.03.2017г. са получени по- малко от три оферти по Обособена позиция № 3 - "Доставка на иглолистна и широколистна растителност" и на основание чл.188, ал.2 от ЗОПсе удължава първоначалния срок за подаване на оферти по Обособена позиция № 3.Отварянето на получените оферти ще се извърши на 10.04.2017г. в 11:00 часа, в сградата на община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул."Г.С.Раковски" № 7.Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздер ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ с ID 9063004.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 24.03.2017г.
 

Документация (10).pdf

PDF файл; 5.20 MB
Дата на публикуване: 24.03.2017г.
 
Дата на публикуване: 24.03.2017г.
 
Дата на публикуване: 24.03.2017г.
 
Дата на публикуване: 24.03.2017г.
 

Протокол № 1 (6).pdf

PDF файл; 1.40 MB
Дата на публикуване: 21.04.2017г.
 

Протокол № 2.pdf

PDF файл; 3.59 MB
Дата на публикуване: 21,04,2017г,
 
Дата на публикуване: 23.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 06.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 12.06.2017 г.

Връзки към сайта на АОП