Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по три обособени позиции

Открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по три обособени позиции

отворена 00339-2017-0003/2017-04-10 Публикувал: Мариана Петрова
Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол - Детска ясла „Мечо Пух” гр. Ямбол, Детска градина "Свобода" град Ямбол и Детска ясла "Слънчево детство" град Ямбол

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 1.95 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

Обявление

PDF файл; 6.81 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

Документация

PDF файл; 14.3 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 12.9 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

КСС ОП 1

PDF файл; 12.1 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

КСС ОП 2

PDF файл; 9.46 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

КСС ОП 3

PDF файл; 12.8 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.

Връзки към сайта на АОП