Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по три обособени позиции

Открита процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет „Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол по три обособени позиции

възложена 00339-2017-0003/2017-04-10 Публикувал: Мариана Петрова
Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол - Детска ясла „Мечо Пух” гр. Ямбол, Детска градина "Свобода" град Ямбол и Детска ясла "Слънчево детство" град Ямбол. На 21.06.2017 г. са публикувани протоколи № 1,2,3 и 4 от работата на комисията. Подписите на председателя и членовете на комисията са заличени, на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от Закона за защита на личните данни.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 1.95 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

Обявление

PDF файл; 6.81 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

Документация

PDF файл; 14.3 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 12.9 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

КСС ОП 1

PDF файл; 12.1 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

КСС ОП 2

PDF файл; 9.46 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 

КСС ОП 3

PDF файл; 12.8 MB
Дата на публикуване: 14.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.05.2017 г.
 

Разяснение 1

PDF файл; 909 KB
Дата на публикуване: 02.05.2017 г.
 

Разяснение 2

PDF файл; 614 KB
Дата на публикуване: 02.05.2017 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 74.8 KB
Дата на публикуване: 21.06.2017 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 153 KB
Дата на публикуване: 21.06.2017 г.
 

Протокол № 3

PDF файл; 145 KB
Дата на публикуване: 21.06.2017 г.
 

Протокол № 4

PDF файл; 270 KB
Дата на публикуване: 21.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 05.07.2017 г.
 

Протокол № 5 ОП 1

PDF файл; 284 KB
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 

Протокол № 6 ОП 2

PDF файл; 237 KB
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 

Протокол № 8 ОП 1

PDF файл; 257 KB
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 

Протокол № 9 ОП 2

PDF файл; 254 KB
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 

Доклад за ОП № 1

PDF файл; 397 KB
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 

Доклад за ОП № 2

PDF файл; 391 KB
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.07.2017 г.
 

Протокол № 7 ОП 3

PDF файл; 288 KB
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 

Протокол № 10 ОП 3

PDF файл; 130 KB
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 

Доклад за ОП № 3

PDF файл; 438 KB
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.09.2017 г.
 

Договор СМР ОП 1

PDF файл; 10.9 MB
 

КСС ОП 1

XLSX файл; 129 KB
 

КСС Свобода.xlsx

XLSX файл; 134 KB

Връзки към сайта на АОП