Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“

възложена 00339-2017-0004/2017-04-20 Публикувал: Мариана Петрова
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол”, обекти Детска ясла „Мечо Пух”, Детска градина „Свобода” и Детска ясла „Слънчево детство” град Ямбол; Обособена позиция № 2: Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, обекти част от площадно пространство на площад „Oсвобождение” – пешеходна зона и зелени площи, Пешеходна улица „Г.С. Раковски” между улици „Преслав” и „Генерал Заимов”; Обособена позиция № 3: Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, обект Улица „Преслав” между улици „Димитър Благоев” и „Акация”. До документацията за участие в обществената поръчка е осигурен достъп на 26.04.2017 г. - деня на публикуване на обявлението в официалния вестник на ЕС - 2017/S 081 - 156509. На 29.08.2017 г. е изпратено обявление за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 1 , с временен референтен номер 20170829-005217 (17-359806-001) в Официалния вестник на Европейския съюз. На 30.08.2017 г. обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 1, е публикувано в Регистъра на обществените пръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към настоящата поръчка е публикуван договора за обществена поръчка за обособена позиция 1 и Oбявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка за тази позиция. На 04.12.2017 г. е изпратено обявление за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 2, с временен референтен номер TED14/2017-817947 /17-703390-001/ в Официалния вестник на Европейския съюз. На 07.12.2017 г. обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 2, е публикувано в Регистъра на обществените пръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към настоящата поръчка е публикуван договора за обществена поръчка за обособена позиция 2 и Oбявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка за тази позиция. На 19.03.2018 г. обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 3, е публикувано в Регистъра на обществените пръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към настоящата поръчка е публикуван договора за обществена поръчка за обособена позиция 3 и Oбявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка за тази позиция.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 5.52 MB
Дата на публикуване: 24.04.2017 г.
 

Обявление

PDF файл; 12.9 MB
Дата на публикуване: 24.04.2017 г.
 

Документация

ZIP файл; 12.5 MB
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.
 
Дата на публикуване: 23.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 13.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 28.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 04.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация за банковата сметка на Изпълнителя, съгл. чл.62, ал.2 от ЗКИ
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация, съгл. чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация за банковата сметка на Изпълнителя, съгл. чл.62, ал.2 от ЗКИ
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация, съгл. чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД

Връзки към сайта на АОП