Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“

затворена 00339-2017-0004/2017-04-20 Публикувал: Мариана Петрова
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол”, обекти Детска ясла „Мечо Пух”, Детска градина „Свобода” и Детска ясла „Слънчево детство” град Ямбол; Обособена позиция № 2: Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, обекти част от площадно пространство на площад „Oсвобождение” – пешеходна зона и зелени площи, Пешеходна улица „Г.С. Раковски” между улици „Преслав” и „Генерал Заимов”; Обособена позиция № 3: Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, обект Улица „Преслав” между улици „Димитър Благоев” и „Акация”

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 5.52 MB
Дата на публикуване: 24.04.2017 г.
 

Обявление

PDF файл; 12.9 MB
Дата на публикуване: 24.04.2017 г.

Връзки към сайта на АОП