Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

„Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

възложена 9063870/2017-05-02 Публикувал: Стефка Христозова
Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти, във връзка с информация с ID 9063870/02-05-2017г., са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 16.05.2017 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 429. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел Информации за публикувани обяви, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064089 =================================================================================================================Нуждата на ОП "Комунални дейности" от доставка на посочените в предмета на поръчката предпазни ограждения и/или елементите им е за участъци от уличната пътна мрежа на Община Ямбол с обща дължина от 810 линейни метри, като определения за изпълнител участник при сключване на договора следва да разполага минимум с толкова технически средства, които да покрият този участък.

Файлове към обществената поръчка

 

Обява.pdf

PDF файл; 2.72 MB
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 

Информация (2).pdf

PDF файл; 1.00 MB
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 

Документация (11).pdf

PDF файл; 11.2 MB
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 

Протокол 9063870.pdf

PDF файл; 2.61 MB
Дата на публикуване: 25.05.2017 г.
 

Договор парапети.pdf

PDF файл; 2.07 MB
Дата на публикуване: 05.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 05.06.2017 г.

Връзки към сайта на АОП