Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и Рекултивирано депо – Ямбол, при аварийна заявка от оператора на депото“

„Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и Рекултивирано депо – Ямбол, при аварийна заявка от оператора на депото“

прекратена 9063871/2017-05-02 Публикувал: Стефка Христозова
Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: Осигуряване на цистерни, съоръжени с оборудване за изпомпване на промишлени води от ретензионния басейн на територията на площадката на Регионалното и Рекултивирано депо и транспортиране до пречиствателна станция „Водоснабдяване и канализация“- Сливен ООД. Предвид аварийността на услугата, с настоящата обществена поръчка се цели избор на изпълнител, който да извърши максимално бързо изпомпване и транспортиране на инфилтратни води от Регионално и Рекултивирано депо - Ямбол, находящо се в с. Хаджидимитрово, община Тунджа. Целта е запазване нивото на ретензионния басейн с инфилтрат в рамките на безопасното при обилни валежи. На 12.05.2017 г. е изпратена информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за настоящата обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Същата е достъпна на http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9064262.

Файлове към обществената поръчка

 

Обява (2).pdf

PDF файл; 2.60 MB
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 

Информация (3).pdf

PDF файл; 1.71 MB
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 

Документация (12).pdf

PDF файл; 12.7 MB
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 
Дата на публикуване: 02.05.2017г.
 
Дата на публикуване: 25.05.2017 г.

Връзки към сайта на АОП