Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”

„Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”

затворена 00339-2017-0006/2017-06-27 Публикувал: Мария Караиванова
В предмета на обществената поръчка са включени следните дейности: -Дезинсекция - включва дейности по аерозолни обработки на улици, паркове, междублокови пространства, водни площи по поречието на р. Тунджа срещу летящите форми на комарите и срещу пълзящи насекоми - /бълхи, хлебарки, мравки/, ларвицидна дезинсекция набиотопи, дезинсекция срещу бяла американска пеперуда; -Дезакаризация – включва дейности относно обработване на детски заведения, детски кътове и площадки, зелени площи, междублокови пространства, терени определени за разходка на кучета и други срещу кърлежи, борба с влечуги; -Дезинфекция - включва дейности относно третиране на улици, дворове и жилищни площи; -Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински площадки за игра, минимум веднъж в месеца за периода от м.май до м.октомври, съгласно Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра; -Дератизация - включва дейности относно полева и канална обработка срещу вредни гризачи, съгласно Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации; -Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти” /обработка срещу битови насекоми и вредни гризачи на складове, кухненски и други помещения в Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Общински пазари“, Общинско предприятие „Платени зони за паркиране", Общинско предприятие „Спортни имоти“, Общинско предприятие „Туризъм и култура“, Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности", Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище“.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 2.49 MB
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 

Приложение №3

PDF файл; 10.6 MB
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 

Решение

PDF файл; 9.53 MB
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 

Обявление

PDF файл; 849 KB
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.
 

Разяснение № 1

PDF файл; 147 KB
Дата на публикуване: 03.07.2017 г.
 

Разяснение № 2

PDF файл; 82.1 KB
Дата на публикуване: 03.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 31.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 31.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 10.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 08.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 08.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 08.02.2018 г.

Връзки към сайта на АОП