Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Доставка и монтаж на офис обзавеждане по три обособени позиции

Доставка и монтаж на офис обзавеждане по три обособени позиции

затворена 9065757/2017-06-29 Публикувал: Даниела Желева
На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 19.07.2017 г. е публикуван Протокола от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ================================================================================================================= СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9065757/29.06.2017 г. са получени по-малко от три оферти съответно за трите обособени позиции, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 11.07.2017 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 429. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066032. ================================================================================================================= Предмет на настоящата обществена поръчка е Доставка и монтаж на офис обзавеждане по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 Офис обзавеждане във връзка с реализиране на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“ от Община Ямбол“ Обособена позиция № 2 Офис обзавеждане за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари“, гр. Ямбол Обособена позиция № 3 Офис обзавеждане за нуждите на Общинско предприятие „Туризъм и култура“.

Файлове към обществената поръчка

 

Изисквания 9065757.pdf

PDF файл; 3.94 MB
Дата на публикуване: 29.06.2017 г.
 

Образци 9065757.pdf

PDF файл; 7.59 MB
Дата на публикуване: 29.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 29.06.2017 г.
 

Образци 9065757.zip

ZIP файл; 205 KB
Дата на публикуване: 29.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 19.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 28.09.2017
 
Дата на публикуване: 28.09.2017
 
Дата на публикуване: 28.09.2017
 
Дата на публикуване: 28.09.2017

Връзки към сайта на АОП