Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Периодични доставки на дидактични и обучителни материали за нуждите на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол, реализиран от Община Ямбол“

„Периодични доставки на дидактични и обучителни материали за нуждите на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол, реализиран от Община Ямбол“

затворена 9065936/2017-07-04 Публикувал: Даниела Желева
На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 24.08.2017 г. са публикувани Протоколите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. =============================================================================================================== СЪОБЩЕНИЕ! Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9065936/04.07.2017 са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно Раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 17.07.2017 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 429.Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066167. =============================================================================================================== С настоящата обществена поръчка се цели избор на изпълнител който да извършва след заявка, периодични доставки на дидактични и обучителни материали във връзка с реализиране на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“ от Община Ямбол“.

Файлове към обществената поръчка

 

Образци 9065936.pdf

PDF файл; 11.0 MB
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.
 

Обява 9065936.pdf

PDF файл; 1.09 MB
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.
 

Изисквания 9065936.pdf

PDF файл; 6.06 MB
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.
 

Образци 9065936.zip

ZIP файл; 173 KB
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 24.08.2017 г.

Връзки към сайта на АОП