Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: "Доставка чрез покупка на автомобили – нов лек автомобил за нуждите на Общинска администрация, гр. Ямбол, и автомобили втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, и автомобил втора употреба – за нуждите на Общинска администрация гр. Ямбол, по обособени позиции”

"Доставка чрез покупка на автомобили – нов лек автомобил за нуждите на Общинска администрация, гр. Ямбол, и автомобили втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, и автомобил втора употреба – за нуждите на Общинска администрация гр. Ямбол, по обособени позиции”

възложена 9066131/2017-07-11 Публикувал: Свилен Раднев
"Доставка чрез покупка на автомобили – нов лек автомобил за нуждите на Общинска администрация, гр. Ямбол, и автомобили втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, и автомобил втора употреба – за нуждите на Общинска администрация гр. Ямбол, по обособени позиции”. На 18.07.2017 г. е публикувана информация за удължаване срока за подаване на оферти за трите обособени позиции от настоящата процедура, а именно до 21.07.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши в стая 429 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, на 24.07.2017 г. в 11:00 часа. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066386.

Файлове към обществената поръчка

 

Обява 9066131.pdf

PDF файл; 1.46 MB
 

Образци now (2).docx

DOCX файл; 91.3 KB
 
Дата на публикуване: 17.08.2017 г.
 

Договор ДГ02-00036 (3).pdf

PDF файл; 5.45 MB
Дата на публикуване: 29.09.2017 г.
 

Договор ДГ02-00038.pdf

PDF файл; 5.34 MB
Дата на публикуване: 29.09.2017 г.
 

Договор ДГ02-00041.pdf

PDF файл; 5.00 MB
Дата на публикуване: 06.10.2017 г.

Връзки към сайта на АОП