Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Покана до определени лица с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на комплексно изпълнение на строително–монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол, за Обособена позиция № 3: Детска ясла „Слънчево детство” гр. Ямбол“

Покана до определени лица с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на комплексно изпълнение на строително–монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол, за Обособена позиция № 3: Детска ясла „Слънчево детство” гр. Ямбол“

изпълнен 2801-14195/2017-08-30 Публикувал: Свилен Раднев
Покана до определени лица с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ при извършване на комплексно изпълнение на строително–монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол, за Обособена позиция № 3: Детска ясла „Слънчево детство” гр. Ямбол“

Файлове към обществената поръчка

 

Покана

PDF файл; 7.12 MB
Дата на публикуване: 30.08.2017
 

Образци

PDF файл; 6.90 MB
Дата на публикуване: 30.08.2017
 
Дата на публикуване: 30.08.2017
 
Дата на публикуване: 30.08.2017
 
Дата на публикуване: 15.09.2017
 

Договор (12).pdf

PDF файл; 4.68 MB
Дата на публикуване: 29.09.2017
 
Дата на публикуване: 23.11.2017

Връзки към сайта на АОП