Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по седемнадесет обособени позиции

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по седемнадесет обособени позиции

възложена 00339-2017-0008/2017-11-02 Публикувал: Даниела Желева
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска транспортни схеми по седемнадесет обособени позиции, както следва: Позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Свиленград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (Маршрутно разписание (МР) №28101)” Позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по автобусните линии Пловдив-Ямбол (МР-№28101) и Ямбол-Елхово), част от Републиканската и Областната транспортни схеми, квота на Община Ямбол” Позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия София-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28301)” Позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия София-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)” Позиция № 5: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Велико Търново-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)” Позиция № 6: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Тополовград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28102)” Позиция № 7: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Русе-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)” Позиция № 8: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Шумен-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)” Позиция № 9: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28301; 28302; 28303; 28304, 28305 и МР-№28101)” Позиция № 10: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28201)” Позиция № 11: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Карнобат, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28102)” Позиция № 12: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Нова Загора, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)” Позиция № 13: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Димитровград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)” Позиция № 14: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Варна-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)” Позиция № 15: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Царево, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)” Позиция № 16: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Елхово (експресна линия), част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол” Позиция № 17: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Болярово, част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол”

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 

ЕЕДОП.pdf

PDF файл; 9.72 MB
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 15.02.2018
 
Дата на публикуване: 08.03.2018
 
Дата на публикуване: 27.03.2018
 
Дата на публикуване: 29.03.2018
 
Дата на публикуване: 29.03.2018
 
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 

Договор № 4.pdf

PDF файл; 907 KB
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 

Договор № 5.pdf

PDF файл; 918 KB
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 

Договор № 7.pdf

PDF файл; 891 KB
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.

Връзки към сайта на АОП