Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител по обособени позиции: ОП 1- Услуги с булдозер и трактор; ОП 2 – Услуги с комбиниран багер и камион.”

„Предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител по обособени позиции: ОП 1- Услуги с булдозер и трактор; ОП 2 – Услуги с комбиниран багер и камион.”

възложена 9069939/2017-11-02 Публикувал: Даниела Желева
На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 15.11.2017 г. са публикувани Протоколи от работата на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по съответните обособени позиции. ================================================================================================================= Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9069939/02.11.2017 са получени по-малко от три оферти, съответно за обособена позиция 1- услуги с булдозер и трактор , и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти, по обособена позиция 1. Отварянето на получените оферти по обособена позиция 1 ще се извърши на 14.11.2017 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 431. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070190 ==================================================================================================================== Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители, за които кметът е възложител по обособени позиции: ОП 1- Услуги с булдозер и трактор; ОП 2 – Услуги с комбиниран багер и камион.”

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 

Образци 9069939.zip

ZIP файл; 148 KB
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 09.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 15.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 15.11.2017 г.
 

Договор 04-00105 - оп 1.pdf

PDF файл; 2.90 MB
Дата на публикуване: 20.12.2017 г.
 

Договор 04-00106 - оп 2.pdf

PDF файл; 2.90 MB
Дата на публикуване: 20.12.2017 г.

Връзки към сайта на АОП