Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електроуреди за нуждите на детски заведения, Център за настаняване на деца/младежи без увреждания, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ и Общностен център – Ямбол“ по две обособени позиции:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електроуреди за нуждите на детски заведения, Център за настаняване на деца/младежи без увреждания, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ и Общностен център – Ямбол“ по две обособени позиции:

затворена 9069938/2017-11-02 Публикувал: Даниела Желева
На основание чл. 193 от ЗОП на 20.11.2017 г. e публикуванo СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 „Други електроуреди“. ================================================================================================================= На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 20.11.2017 г. e публикуван Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по съответните обособени позиции. ================================================================================================================= СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9069938/02.11.2017 г. са получени по-малко от три оферти за съответната обособена позиция, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 14.11.2017 г. в 15:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 431. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070191 ==================================================================================================================== Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електроуреди за нуждите на детски заведения, Център за настаняване на деца/младежи без увреждания, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ и Общностен център – Ямбол“. С настоящата обществена поръчка се цели избор на изпълнител, който да извърши след възлагане доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните електроуреди за съответната обособена позиция: Обособена позиция № 1 „Професионални пекарни и стерилизатори“ Обособена позиция № 2 „Други електроуреди“

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 

образци 9069938.zip

ZIP файл; 96.7 KB
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 09.11.2017 г.
 

Protokol elektrouredi.pdf

PDF файл; 1.39 MB
Дата на публикуване: 20.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 20.11.2017 г.

Връзки към сайта на АОП